Bratská Jednota Baptistov

Cirkevný zbor Podunajské Biskupice

Verš na rok 2016

Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ....“  


1. Korinťanom 10, 13

Spravodaj

V sekcii Spravodaj môžete nájsť aktuálny i staršie spravodaje.


9:00 Nedeľa ráno
18:00 Streda - Biblické hodiny
DátumVedenieModlitbySlužba
DátumSlužbaTéma
6. 3.DinkováCsandaPivka
VP
2. 3.PivkaEvanjelium podľa Lukáša
13. 3.BenkaPavlišČíčel9. 3.PivkaEvanjelium podľa Lukáša
20. 3.
Kvetná nedeľa
BenkaDinkaPivka
16. 3.Pivka
Evanjelium podľa Lukáša
25. 3.
Veľký piatok
PivkaDinkováPivka
23. 3.PivkaEvanjelium podľa Lukáša
27. 3.
Veľkonočná nedeľa
Pivka----------Pivka30. 3.Dömötör
Voľná téma


Posledná aktualizácia 22. 03. 2016.

© 2016 Webdesign by DB. Všetky práva vyhradené.