Bratská Jednota Baptistov

Cirkevný zbor Podunajské Biskupice

Verš na rok 2016

Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ....“  


1. Korinťanom 10, 13

Spravodaj

V sekcii Spravodaj môžete nájsť aktuálny i staršie spravodaje.


9:00 Nedeľa ráno19:00 Streda - Biblické hodiny
DátumVedenieModlitbySlužbaDátumSlužbaTéma
1. 11.BenkaCsandaPivka VP4. 11.
PivkaEvanjelium
podľa Lukáša
8. 11.BenkaPavlišPivka11. 11.PivkaEvanjelium
podľa Lukáša
15. 11. BenkaInštalácia kazateľa zboru
Ján Szõllõs
18. 11.PivkaEvanjelium
podľa Lukáša
22. 11.BenkaDinkováPivka25. 11.PivkaEvanjelium
podľa Lukáša
29. 11.BenkaPivkováI. Adventná
Pivka


Posledná aktualizácia 22. 03. 2016.

© 2016 Webdesign by DB. Všetky práva vyhradené.